Ieder zingt zijn eigen wijs

Ieder mens is uniek met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Vanuit vertrouwen in de menselijke kracht die in ieder aanwezig is om persoonlijk te kunnen groeien en te kunnen veranderen ga er vanuit dat ieder mens in zichzelf de eigen antwoorden op vragen kan vinden.

Soms zijn mensen verstrikt geraakt in allerlei gedachten en overtuigingen en is het zicht op onszelf en de wereld vertroebeld. Coaching kan je helpen om de chaos te ordenen en weer helderheid te krijgen over je situatie. In een coachingstraject ga je op zoek naar wat je belemmert in je functioneren . Wanneer belemmeringen opgeheven worden is het mogelijk om weer bij je eigen kracht en energie te komen.

Ik werk vanuit de systeemtheorie die er vanuit gaat dat de mens en zijn omgeving niet los van elkaar staan maar elkaar beïnvloeden. Ieder mens heeft zijn eigen geschiedenis en van daaruit gedragspatronen ontwikkeld. Coaching is een zoektocht om die patronen te vinden en te onderzoeken om zo inzicht te krijgen wat het effect is van je gedrag op jezelf en je omgeving.

Ik werk resultaat gericht d.w.z. het blijft niet bij inzicht alleen maar je wordt aangemoedigd om je inzichten in te zetten om je gedrag te veranderen. Bij professional coaching wordt aangesloten bij de context van de organisatie. Zodat werken aan jou eigen persoonlijke coachvraag bijdraagt aan kwaliteitsverhoging van je werk en zo ook aan de organisatie waarin je werkt.

Motto: Durven veranderen en toch b(l)ij jezelf blijven!