Training  “Omgaan met verbale agressie en intimidatie”

 

Inleiding:

Steeds meer mensen in het onderwijs hebben ervaring met spanningsvolle situaties in de communicatie. Soms heb je het niet aan zien komen en overvalt  het je, hoe kun je jezelf dan weer herpakken en op een goede manier kiezen wat een juiste aanpak is?

 

Soms verwacht je dat het spannend wordt en ben je al gespannen vooraf, wat kun je dan doen om voorbereid het gesprek in te gaan? Hoe kun je je eigen spanning laten zakken maar ook

hoe kun je zo sturing geven aan een gesprek dat de emoties van de ander weer zakken?

Wat leer je:

 

 • Signalen herkennen van spanning die oploopt bij je zelf en de ander, om zo situaties met agressie te voorkomen.
 • Inzicht krijgen in fases van conflicten
 • Het leren wat je kunt doen om bij situaties waarin agressie is ontstaan om de situatie te de-escaleren.

 

Belangrijkste doelen:

 

 • Werken aan professionalisering op het gebied van communicatie/omgaan met verbale agressie
 • Je krijgt theorie aangeboden met daarin praktische handvatten om te gebruiken.
 • Door oefening ervaren wat er gebeurt in spanningsvolle situaties op lichamelijk/emotioneel/cognitiefsociaal gebied.
 • Mogelijkheid bieden om te oefenenleren aan de hand van gespeelde praktijksituaties
 • Leren door te observeren en analyseren van gespeelde praktijksituaties
 • Inzicht krijgen in effecten van gedrag
 • Eigen grenzen leren aangeven
 • Ervaringen kunnen uitwisselen en delen