Scholingsbijeenkomst voor het onderwijs

voor grotere groepen

 

MIJN DUO EN IK - gesprekken met ouders

 

Wat kunt u verwachten?

Een informatieve en leerzame bijeenkomst die speels en onderhoudend worden vorm gegeven. Met veel herkenbare situaties en humor! Want lachen om jezelf houdt je flexibel en relativeert. Niemand is perfect en het perfecte gesprek bestaat niet; een gesprek is vaak een zoektocht die heel interessant kan zijn en naarmate je er meer inzicht in krijgt ook vaak steeds interessanter wordt. Ik ga uit van een grote ervaring van de deelnemers in het voeren van gesprekken maar ook van verschillen in het niveau van gesprekken kunnen voeren (afhankelijk van ervaring en opleiding). Door verschillende benaderingen en tools te gebruiken hoop ik dat iedereen nieuwe input mee kan krijgen en zich op zijn of haar niveau weer verder kan ontwikkelen.

 

Inhoud:

Een bijeenkomst  zal bestaan uit een presentatie van 2 keer 3 kwartier met een interactief karakter d.w.z. de deelnemers worden uitgedaagd actief mee te denken.
Er zal gebruik gemaakt worden van een trainingsacteur zodat zichtbaar gemaakt kan worden wat de effecten van gedrag van de leerkrachten zijn. Ook krijgen de deelnemers een kijkje in de ervaringen/ gevoelens van ouders. In het 2e deel van de bijeenkomst komt het analyseren van een gesprek aan de orde n.a.v. de gebruikte theorie├źn.

Aansluiting passend onderwijs:

Naast enige algemene theorie over communicatie en reflectie probeer ik aan te sluiten bij het passend onderwijs. In dit kader gaat het vaak om moeilijke gesprekken die ontstaan rond zorgleerlingen. Soms zijn dit gesprekken in complexe situaties waar inhoud en boodschap van de gesprekken niet altijd gemakkelijk zijn. Om deze reden probeer ik in de theorie iets mee te geven van:

 1. omgaan met weerstand
 2. slechtnieuws gesprekken
 3. de positie die je inneemt tijdens een gesprek

 

Belangrijkste doelen:

 • Professionalisering op het gebied van persoonlijke/professionele ontwikkeling
 • Competenter worden op het gebied van communicatie/ voeren van gesprekken
 • Het belang in zien van samenwerken met ouders in belang van het kind
 • Leren ouders te benaderen met een open/onbevooroordeelde blik
 • Inzicht krijgen in effecten van gedrag
 • Bewust worden van valkuilen
 • Het leren analyseren van een gesprek
 • Tools (mee)krijgen om gelijk toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk