In het kader van het passend onderwijs wordt de behoefte aan professionalisering in de communicatie als steeds urgenter ervaren. Rond zorgleerlingen ontstaan soms complexe situaties waar inhoud en boodschap van gesprekken niet altijd gemakkelijk zijn. Soms ontstaat er miscommunicatie tussen ouders en school. In het belang van goede zorg voor het kind is het noodzaak dat zowel ouders, leerkrachten en eventueel betrokken deskundigen op een professionele manier met elkaar kunnen samenwerken en communiceren.

Doel van deze training:

  • Professionalisering op het gebied van persoonlijke/professionele ontwikkeling
  • Competenter worden op het gebied van communicatie/ voeren van gesprekken
  • Het belang in zien van samenwerken met ouders in belang van het kind
  • Leren ouders te benaderen met een open/onbevooroordeelde blik
  • Inzicht krijgen in eigen gevoelens, gedachten en opvattingen
  • Inzicht krijgen in effecten van gedrag
  • Bewust worden van valkuilen in communicatie
  • Leren omgaan met verschillende uitingsvormen van emoties
  • Het leren analyseren van een gesprek
  • Tools (mee)krijgen om gelijk toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk