Voor coaching en training voor mensen in beroepssituaties.

professional coaching

Coaching is een manier om door gesprekken met een coach zelf wegen te vinden om iets te veranderen. Zodat je weer met plezier en met zelfvertrouwen aan de slag kunt.

Training

Trainingen worden op maat gemaakt, aansluitend bij de vraag van de organisatie en de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.  Naast het verwerven van theoretische kennis zijn de trainingen zoveel mogelijk gericht op daadwerkelijke gedragsverandering in de werkpraktijk.

Teamcoaching

Teamcoaching zorgt voor het verbeteren van de communicatie en samenwerking. Leren van en met elkaar, gebruik maken van elkaars talenten. Dit zorgt voor meer werkplezier maar ook voor teams die daadkrachtiger en doelgerichter functioneren.

Trainingsacteur

Een veel gebruikte werkvorm bij trainingen zijn de praktijksimulaties. Deelnemers worden uitgedaagd dat wat ze geleerd hebben in gedrag te laten zien en krijgen de gelegenheid te experimenteren met nieuw gedrag. Ervaren wat het effect van je gedrag is staat centraal.