prof coaching pic

Wat is coaching?

Coaching is een manier om door gesprekken met een coach zelf wegen te vinden om iets te veranderen. Je krijgt geen kant en klare adviezen, maar gaat op zoek naar wat je belemmert en tegenhoudt om verandering aan te brengen in je eigen gedrag en houding in voor jou lastige situaties en je wordt gestimuleerd om je eigen talenten en competenties optimaler te gaan gebruiken en inzetten.

 

Voor wie is coaching bedoeld?

Voor mensen die:

  • zichzelf willen verbeteren en gericht willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
  • met meer plezier en minder spanning willen werken
  • effectiever willen functioneren en communiceren
  • Begeleiding willen bij het werken aan een bepaald probleem
  • Met meer zelfvertrouwen willen werken
  • een nieuwe functie bekleden
  • ondersteuning nodig hebben in hun functioneren
  • vastgelopen zijn in hun functioneren
  • de burnout willen voorkomen
  • ondersteuning nodig hebben in een re-integratietraject

Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan 

(Multatuli) 

Het coachtraject

Een coachtraject bestaat afhankelijk van de vraag ongeveer uit 4 tot 8 gesprekken van maximaal 1,5 uur.

Er wordt gewerkt vanuit een van te voren vastgestelde coachvraag. In het begin van het traject wordt een en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en de dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag staat centraal.

 

Resultaat gericht

Ik vind het belangrijk om resultaat gericht te werken door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de context van de organisatie. Door me op de hoogte te stellen van doelen en competenties die belangrijk zijn voor de organisatie en het beroep waarin gewerkt wordt. Als resultaat wordt gedragsverandering nagestreefd.

 

Belangrijk

Tijdens het coachingstraject bied ik in een veilige sfeer de mogelijkheid om gevoelens en overtuigingen te onderzoeken waardoor men eigen kracht kan hervinden. Respect, aandacht en openheid voor ieders situatie en mogelijkheden zijn daarbij voor mij heel belangrijk.

 

Methodieken

Er wordt gewerkt vanuit de systeemtheorie. Overig gebruikte instrumenten zijn afhankelijk van de klant en zijn of haar coachvraag. Veelgebruikt: functionele analyse, R.E.T, transactionele analyse, het ijsberg reflectiemodel, kernkwadranten.